Witamy na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej notariusz Anny Klubczewskiej i notariusza Dariusza Kupisa.

Kancelaria zlokalizowana jest w centrum Pabianic, przy ulicy Zamkowej 22, w bliskiej odległości od Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta Pabianic oraz Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Zapewniamy rzetelną i profesjonalną obsługę klientów prywatnych oraz komercyjnych, gwarantując indywidualne podejście do każdej sprawy. Obowiązkiem notariusza jest sprawowanie pieczy nad właściwym zabezpieczeniem praw i interesów zainteresowanych stron oraz innych osób, dla których przeprowadzane czynności mogą powodować skutki prawne, a także udzielanie klientom wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, zaś dokonywane przez niego czynności notarialne, mają charakter dokumentu urzędowego.

Oferujemy pełen zakres czynności notarialnych, w szczególności:

 • sporządzanie aktów notarialnych, obejmujących między innymi umowy sprzedaży, darowizny lub zamiany, działy spadku, zniesienia współwłasności, umowy spółki i akty założycielskie spółki;
 • sporządzanie Aktów poświadczenia dziedziczenia oraz podejmowanie czynności dotyczących Europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • dokonywanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
 • sporządzanie poświadczeń (własnoręczności podpisu, zgodności kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu), w tym również poświadczeń elektronicznych;
 • spisywanie protokołów;
 • prowadzenie rejestrów akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmowania związanych z tym czynności;
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;
 • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składania wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządzanie protestów weksli i czeków;
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych.
Notariat Polski